Vario 160 2023
Mới
Flash sale
Khối lượng: 117 kg Bình xăng: 5.5 lít
Độ cao yên: 788mm Khoảng sáng gầm: 138mm
Vario 160 2023
SH350i
Mới
Khối lượng: 172 kg Bình xăng: 9,3 lít
Độ cao yên: 805mm Khoảng sáng gầm: 132mm
Honda Vision Thể Thao
Mới
Khối lượng: 96 kg Bình xăng: 5,2 lít
Độ cao yên: 750mm Khoảng sáng gầm: 117mm
Honda Vision Thể Thao
SH 125i/160i
Mới
Flash sale
Khối lượng: 133 kg Bình xăng: 7,8 lít
Độ cao yên: 799mm Khoảng sáng gầm: 146mm
Honda Vision
Mới
Khối lượng: 96 kg Bình xăng: 5,2 lít
Độ cao yên: 750mm Khoảng sáng gầm: 117mm
Honda Lead 125cc
Mới
Khối lượng: 113 kg Bình xăng: 6,0 lít
Độ cao yên: 760mm Khoảng sáng gầm: 120mm
Honda Lead 125cc
Air Blade 125/160cc
Mới
Khối lượng: 114 kg Bình xăng: 4,4 lít
Độ cao yên: 775mm Khoảng sáng gầm: 142mm
Air Blade 125/160cc
SH mode
Khối lượng: 116 kg Bình xăng: 5,6 lít
Độ cao yên: 765mm Khoảng sáng gầm: 130mm