Honda CBR150R
Mới
Khối lượng: 139 kg Bình xăng: 12 lít
Độ cao yên: 788mm Khoảng sáng gầm: 151mm
SH350i
Mới
Khối lượng: 172 kg Bình xăng: 9,3 lít
Độ cao yên: 805mm Khoảng sáng gầm: 132mm
Honda Vision (Phiên bản cá tính)
Mới
Flash sale
Khối lượng: 96 kg Bình xăng: 5,2 lít
Độ cao yên: 750mm Khoảng sáng gầm: 117mm
Honda Vision (Phiên bản cá tính)
Wave RSX FI
Khối lượng: 99 kg Bình xăng: 4,1 lít
Độ cao yên: 760mm Khoảng sáng gầm: 135mm
SH 125i/150i
Flash sale
Khối lượng: 133 kg Bình xăng: 7,8 lít
Độ cao yên: 799mm Khoảng sáng gầm: 146mm
Winner X
Mới
Flash sale
Khối lượng: 122 kg Bình xăng: 4,5 lít
Độ cao yên: 795mm Khoảng sáng gầm: 150mm
Honda Lead 125cc
Khối lượng: 113 kg Bình xăng: 6,0 lít
Độ cao yên: 760mm Khoảng sáng gầm: 120mm
Honda Lead 125cc
Honda Vision
Mới
Flash sale
Khối lượng: 96 kg Bình xăng: 5,2 lít
Độ cao yên: 750mm Khoảng sáng gầm: 117mm
Honda Future 125cc
Mới
Khối lượng: 105 kg Bình xăng: 4,6 lít
Độ cao yên: 756mm Khoảng sáng gầm: 133mm
Honda Future 125cc
Honda Wave Alpha 110cc
Khối lượng: 97 kg Bình xăng: 3,7 lít
Độ cao yên: 769mm Khoảng sáng gầm: 138mm
Honda Wave Alpha 110cc
Honda Blade 110cc
Mới
Khối lượng: 99 kg Bình xăng: 3,7 lít
Độ cao yên: 769mm Khoảng sáng gầm: 141mm
Honda Blade 110cc
CB150R The Streetster
Mới
Flash sale
Khối lượng: 126 kg Bình xăng: 8,5 lít
Độ cao yên: 802mm Khoảng sáng gầm: 139mm
CB150R The Streetster