Honda CBR150R
Mới
Khối lượng: 139 kg Bình xăng: 12 lít
Độ cao yên: 788mm Khoảng sáng gầm: 151mm
Winner X
Mới
Flash sale
Khối lượng: 122 kg Bình xăng: 4,5 lít
Độ cao yên: 795mm Khoảng sáng gầm: 150mm
CB150R The Streetster
Mới
Flash sale
Khối lượng: 126 kg Bình xăng: 8,5 lít
Độ cao yên: 802mm Khoảng sáng gầm: 139mm
CB150R The Streetster