Honda Blade 2023
Mới
Khối lượng: 99 kg Bình xăng: 3.7 lít
Độ cao yên: 769mm Khoảng sáng gầm: 141mm
Honda Blade 2023
Honda Future 125cc
Mới
Khối lượng: 105 kg Bình xăng: 4,6 lít
Độ cao yên: 756mm Khoảng sáng gầm: 133mm
Honda Future 125cc
Wave RSX FI
Khối lượng: 99 kg Bình xăng: 4,1 lít
Độ cao yên: 760mm Khoảng sáng gầm: 135mm
Honda Wave Alpha 110cc
Khối lượng: 97 kg Bình xăng: 3,7 lít
Độ cao yên: 769mm Khoảng sáng gầm: 138mm
Honda Wave Alpha 110cc
Honda Super Cub
Khối lượng: 108 kg Bình xăng: 3,7 lít
Độ cao yên: 780mm Khoảng sáng gầm: 136mm
Honda Super Cub